Начало > Новини > Съдържание

Нов дизайн на материали и приложение на Бейли Бридж

Вертикалното разстояние от палубата или дъното на релсата до долния ръб на надстройката се нарича височината на мостовата сграда, която се нарича височината на моста от мостовата палуба или дъното на релсата до ниската вода ниво или на пътя под моста Байли

По протежение на централната линия на моста хоризонталното разстояние между краищата на страничната стена на мостовата опора (мостът без опора е дължината на пътя на мостовата палуба) се нарича дължината на моста или общата дължина L ( Магистрален мост). Байли Бридж

Демонтажният тип метален мост е пълен комплект от фиксирано мостово оборудване, обикновено включващо горната конструкция, регулируемата височина на средния мост на крачето, както и специално оборудване за монтаж и товарене. Това оборудване се използва предимно за настройка и изтегляне, използване, товарене, удобство при експлоатация, добра маневреност, може да се използва за създаване на еднокрилен и многопластов ниско воден мост, но също така и за укрепване и ремонт на повредения постоянен мост. Байли мост

Има дървени мостове, мостове, мостове, стоманобетонни мостове, мостове от предварително напрегнат бетон (понякога се наричат ​​три бетонни моста), стоманен мост и мост на гредите. Дървеният мост лесно се корозира и се използва за временни мостове. Силата на натиск на камъните и бетона е висока и якостта на опън е ниска, използвана основно в моста на Арх моста Байли

Поради появата на леки и висококачествени материали, подобряването на механизацията на оборудването, развитието на хидравличното оборудване и заваръчната техника, много национални армии са възприели методи като подобряване на целостта на конструкцията и изграждане на операционна механизация, за да се подобри и развие стандартното военно мостово оборудване непрекъснато Байли Бридж

Представител: Машинно-механизираният мост на Съветския съюз (TMM) и Мостът на кола, придружаващият мост на Френската армия (PAA), Британският мост (MGB) и фиксираният мост Krupp на федералната немска армия и т.н.

За да отговори на изискванията на съвременната война, удобен мост ще продължи тенденцията на precast, оборудване и компоненти за изпълнение на регионалната стандартизация, издигане на машини за постигане на механизация.Bailey мост

Стандартният мост продължава да бъде интегриран по протежение на конструкцията, посоката на механизираната експлоатация ще увеличи допълнително дължината на монтажа на един мост, подобрява капацитета на натоварване и скоростта на монтаж на моста, подобрява маневреността на превозното средство, подобрява стандартизацията , сериализация и обобщение на оборудването и приспособяването му към изискванията на маневрата на въздуха Байли Бридж